360° RUMDESIGN

​Med et 360° rumdesign får I en løsning med fokus på samspillet mellem design, bygning, brugere og business. Jeres værdier og virksomhedskultur manifesteres rumligt, og det sikres, at vi skaber sammenhæng mellem jeres rum og jeres behov. Vi kommer så at sige hele vejen rundt.

Designbureauet RUMLIGHED i Skødstrup nær Risskov og Aarhus, finder frem til de bedste løsninger ved at udforske behov og muligheder. Stille spørgsmål til de direkte involverede i projektet og de interessenter, der har betydning for projektet. Den rigtige vej mod holdbare resultater og godt rumdesign går gennem en holistisk tankegang, hvor der arbejdes på tværs i organisationen, rundt i værdikæden og med blik frem i tiden. Og vi tager altid udgangspunkt i mennesker – ledelse og medarbejdere såvel som kunder – for det er dem, der skaber virksomheden.

​Et 360° rumdesign tager derfor udgangspunktet i livet mellem væggene for at skabe rum, hvor medarbejderne trives og præsterer bedre og hvor virksomhedens værdier og kultur udtrykkes i rummene. På den måde skabes der en autenticitet i virksomhedens kommunikation og branding, som vil opleves både af medarbejderne og kunderne.

Med et 360° rumdesign får I en holistisk indretning, der ved at kigge hele vejen rundt binder virksomhedens vision, image og kultur sammen, så den udtrykkes og understøttes rumligt. Dermed vil jeres virksomhed og brand blive kommunikeret tredimensionelt og jeres troværdighed øges.

RUMDESIGN OG RUMLIGHEDER ER ET REDSKAB

Rumdesign og rumlighed er et redskab til at opnå eller understøtte brugernes og organisationens ønsker og mål, hvor felter som fx tilgængelighed, lys, farve, rumforløb, ergonomi, hvordan vi kan bevæge os, hvilke udfoldelser og aktiviteter rummene inviterer til, hvilke indtryk vi får, hvilke samspil rummet inviterer til, samt hvilket sted vi drømmer om indgår. Hvor mange og hvilke I ønsker at have med aftaler vi.

Et 360° rumdesign skabes nemlig i samspillet mellem Designbureauet RUMLIGHED og jer i en dialog. Designbureauet styrer og har ansvaret for processen fra A-Z, guider igennem og sørger for det fysiske resultat, men at skabe rumlighed er en relation mellem rum og mennesker og ikke en statisk installation i rummet. Derfor er jeres involvering afgørende for resultatet, samt at I kan få størst muligt udbytte af det nye rumdesign – både i processen og efterfølgende.

Målet er at skabe en reel forandring og en forbedring i praksis, og derfor er indretningen ikke slut, når det sidste søm er slået i. Vi følger op og det justeres efter jeres reelle praksis.

Trænger I til et 360° rumdesign? Ring eller skriv helt uforpligtigende. Første møde er altid gratis.

HØR NÆRMERE​

Tag en uforpligtende snak om jeres behov og tanker med designbureauet RUMLIGHED og få et bud på, hvordan I kan øge jeres udbytte og skabe sammenhæng og trivsel.​

Designbureauet RUMLIGHED

​Grankrogen 16, 8541 Skødstrup

CVR: 34923663​

Kontakt

Telefon: +45 40 92 00 71

Email: kontakt@rumlighed.dk

Om virksomheden

RUMLIGHED yder strategisk designrådgivning, udvikler kreative processer og skaber rumdesign med mennesker i centrum.

Ejet af Louise Werge, rumdesigner mDd. og cand. Mag. i designledelse.

Sociale medier